Bezwaar WOZ waarde

Calculator and pencil

Veel mensen zijn het niet eens met de gemeente en vinden de vastgestelde WOZ-waarde voor hun woning te hoog. Toch blijkt dat er maar weinig mensen daadwerkelijk in bezwaar WOZ-waarde gaan tegen deze beslissing van de gemeente.

Wat is WOZ?

De afkorting WOZ staat voor Wet (waardering) Onroerende Zaken. De WOZ waarde wordt vastgesteld door de gemeente. Een taxateur van de gemeente taxeert de waarde van jouw woning. Dit doet een taxateur door jouw woning te vergelijken met andere soortgelijke woningen in de omgeving. Aan de hand van deze taxatie, bepaalt de gemeente de WOZ waarde. De vastgestelde WOZ waarde laat dan zien wat jouw woning op zou moeten brengen op 1 januari van het voorgaande jaar. De WOZ waarde bepaalt echter niet alleen de waarde van jouw woning. De WOZ waarde die vastgesteld is voor jouw woning, bepaalt namelijk ook de hoogte van de belastingen en de gemeentelijke heffingen. Hieronder vallen de waterschapsbelasting, vermogensbelasting, roerenderuimtebelasting, inkomstenbelasting en onroerendezaakbelasting (OZB).

Waar vind ik de WOZ-waarde? 

Om erachter te komen wat de vastgestelde WOZ waarde van jouw woning is kun je verschillende dingen doen. Je kunt altijd contact opnemen met de gemeente. Zij kunnen jou precies vertellen welke WOZ waarde is vastgesteld voor jouw woning. Daarnaast is het mogelijk om de WOZ waarde van jouw woning in te zien op de website van het WOZ waardeloket. Tot slot kun je de vastgestelde WOZ waarde van jouw woning inzien op de site van ‘Mijn Overheid’ in te loggen met je DigiD. Er zijn dus genoeg mogelijkheden om erachter te komen wat de vastgestelde WOZ waarde is voor jouw woning.

In bezwaar gaan

De WOZ waarde van jouw woning wordt dus vastgesteld door het vergelijken van jouw woning met andere soortgelijke woningen. Er wordt dus niet specifiek gekeken naar jouw woning. Dit is dan ook een reden waarom veel mensen bezwaar WOZ waarde aantekenen tegen de gemeente waarin zij wonen. Redenen die vaak in het bezwaar WOZ waarde worden genoemd zijn achterstallig onderhoud en verouderd sanitair. Iedereen heeft het recht om in bezwaar te gaan. Het scheelt immers een hoop kosten wanneer de waarde van jouw woning na het bezwaar WOZ waarde naar onder zou worden bijgesteld. Als de WOZ waarde daalt, dalen ook de kosten voor de gemeentelijke heffingen en belastingen.

Hoe ga ik in bezwaar?

Je kunt bij jouw eigen gemeente in bezwaar WOZ waarde gaan. Zij hebben de WOZ waarde voor jouw woning vastgesteld en daarom moet je bij hen ook bezwaar WOZ waarde aantekenen. Belangrijk is ook om op tijd in bezwaar WOZ waarde te gaan. Het bezwaarschrift moet namelijk binnen een termijn van zes weken na de datum van het ontvangen van de beschikking worden ingediend. Wordt een bezwaarschrift na deze termijn van zes weken ingediend, dan wordt het bezwaarschrift niet meer in behandeling genomen. Veel mensen vinden de termijn kort en denken dat er veel werk gaat zitten in het in bezwaar WOZ-waarde gaan. Daarnaast denken zij dat de procedure ervan moeilijk en ingewikkeld is.  Er zijn verschillende gespecialiseerde bedrijven die jou kunnen helpen bij het opstellen van het bezwaarschrift, maar wacht hiermee dus niet te lang zodat je op tijd jouw bezwaarschrift tegen de vastgestelde WOZ-waarde in kunt dienen bij de gemeente.