Projectfinanciering

Een project is iets met een begin- en een eindpunt. Projectfinanciering is meestal cruciaal om van start te kunnen. De inkomsten komen vaak pas bij het eindpunt binnenlopen. Maar het project, wat het dan ook voor project is, heeft wel financiering nodig om uitgevoerd te kunnen worden. Een project kan bijvoorbeeld het bouwen van nieuwbouwwoningen zijn. Of juist het opknappen van bestaande panden voor de verkoop of verhuur van woningen. Of juist iets heel anders. Hoe dan ook is er projectfinanciering nodig voor dit soort projecten. En die kun je op verschillende manieren realiseren. 

Banken

Je kunt bijvoorbeeld bij banken vragen om projectfinanciering. Dat betekent dat je een helder plan moet hebben voor je project en de kosten hiervoor, maar je zal ook een duidelijk plan moeten hebben voor hoe de inkomsten daarna gaan binnenkomen en om welke bedragen dat moet gaan. Banken zijn meestal niet zo happig om projectfinanciering te verschaffen. Ze nemen namelijk een groot risico als ze dit wel doen. Een plan moet echt goed uitgewerkt zijn en de inkomstenverantwoording gegrond. 

Subsidies

Een bereikbaardere manier van projectfinanciering realiseren is via subsidies. Zeker als je van plan bent iets sociaals te realiseren met je project. Bijvoorbeeld woningen of iets dat goed is voor de sociale cohesie in de buurt. Ook duurzaamheid is een investering waar veel subsidies voor te vinden zijn. Zo’n subsidie vraag je aan bij de gemeente waar je je project uitvoert, maar er zijn ook grotere subsidies beschikbaar. Bijvoorbeeld landelijke of zelfs internationale subsidies. Daarmee kun je in ieder geval een deel van je projectfinanciering binnenhalen. Ook hiervoor is een concreet projectplan essentieel. 

Investeerders

Het aantrekken van investeerders is een ander soort uitdaging. Waar je voor subsidies en bij banken concrete plannen nodig hebt om aan te tonen welk geld je nodig hebt en hoe je geld gaat verdienen, zijn investeerders soms meer gevoelig voor een goede pitch of een idee waar ze enthousiast van worden. Het is maar net bij wie je aanklopt voor je projectfinanciering. Dat kunnen bedrijven zijn die obligaties van je krijgen of mensen die veel geld hebben en graag bijdragen. Daar staat natuurlijk altijd iets tegenover – ze zullen je niet zomaar geld geven, maar willen er zelf ook iets uit halen. 

Creatieve vormen van financiering

Tot slot zijn er meer creatieve vormen van financiering. Iets dat vaak gedaan wordt is bijvoorbeeld crowdfunding. Het vragen van geld van mensen via verschillende kanalen. Ze kunnen iets doneren om je te helpen met de projectfinanciering, onder het mom van alle kleine beetjes helpen. Zo kun je ook leningen aangaan bij vrienden of familie of vragen of ze geld in willen leggen. Er zijn nog meer manieren om aan projectfinanciering te komen en soms is het nodig om al die manieren in te zetten om de volledige financiering rond te krijgen. 

Meer lezen over projectfinanciering? Kijk de website van FinaForte.