Waarom je boot laten verzekeren met een bootverzekering?

Indien je een gemotoriseerd voertuig in het verkeer wil brengen in Nederland zal je kunnen vaststellen dat je daarvoor altijd een verplichte verzekering dient af te sluiten. Het betreft hier dan de zogenaamde WA-verzekering. Op moment van schrijven is het zo dat er nog geen dergelijke verplichting bestaat voor het verzekeren van een boot. Dat is althans in Nederland nog niet het geval. Ondanks het ontbreken van een dergelijke verplichting kunnen we in de praktijk met recht en rede stellen dat het zeer sterk aangeraden kan zijn om alsnog een bootverzekering af te sluiten. Waarom? Dat is een vraag die we graag beantwoorden hieronder op deze pagina.

Hoe belangrijk is een bootverzekering afsluiten?

Laat ons allereerst even kijken naar hoe belangrijk het nu precies in de praktijk kan zijn om een bootverzekering af te sluiten. Voor velen die voor het eerst eigenaar worden van een boot geldt dat ze zich afvragen of ze bij wet verplicht zijn om deze te laten verzekeren. Dat is een logische vraag. Voor het in het verkeer brengen van een gemotoriseerd rijtuig in Nederland geldt de wettelijke verplichting voor het afsluiten van een WA-verzekering. Menig aantal nieuwe booteigenaren vermoeden dan ook dat er een gelijkaardige verplichting bestaat voor hun boot. Dat is niet zo.

Het afsluiten van een bootverzekering is in Nederland niet wettelijk verplicht. Dat betekent dat het volledig aan jou als eigenaar is om te bepalen of je al dan niet een dergelijke verzekering afsluit. Dit gezegd hebbende kan er worden vastgesteld dat de meeste booteigenaren dit toch doen. Dat is ook logisch, want een boot vertegenwoordigt doorgaans een meer dan behoorlijke waarde. Het laatste wat je dan wil is dat deze waarde plots onverhoopt in rook opgaat. Dat kan niet de bedoeling zijn. Je boot laten verzekeren biedt wat dat betreft dan ook een uitstekende oplossing.

Let op! De bootverzekering is soms wel degelijk verplicht!

Hier in Nederland is het op moment van schrijven zo dat er geen wettelijke verplichting bestaat voor het laten verzekeren van je boot. Dit gegeven hoeft er evenwel niet voor te zorgen dat er helemaal nergens sprake is van een dergelijke verplichting, integendeel. In menig andere landen ben je wel verplicht om je boot te laten verzekeren. Het gaat hierbij ook niet om landen die ver weg zijn gelegen, integendeel. Ook in enkele populaire vakantiebestemmingen is dat het geval zoals:

  • Spanje;
  • Kroatië,
  • Griekenland;

Indien je van plan bent om naar één van deze landen op vakantie te gaan is je boot laten verzekeren dus zeker een must. Je hoeft echter helemaal niet naar het buitenland te gaan om met een verplichting te worden geconfronteerd. Ook in bepaalde situaties in Nederland is dat het geval. Denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan de situatie waarin je wenst aan te leggen in een bepaalde haven. Ook indien je wenst deel te nemen aan een wedstrijd is een verzeker niet zelden een vereiste.

Hoe kan je een bootverzekering afsluiten?

De manier waarop je een bootverzekering kan afsluiten is eigenlijk sterk vergelijkbaar met de mogelijkheden waarover je beschikt bij het verzekeren van een auto. Wat betekent dat nu concreet? Zeer eenvoudig. Dit betekent dat je een keuze kan maken tussen:

  1. De WA-verzekering voor boten;
  2. De WA+ beperkt cascoverzekering voor boten;
  3. De WA+ volledige cascoverzekering voor boten;

Welk type verzekering je uiteindelijk voor je boot gaat afsluiten zal afhankelijk zijn van een aantal specifieke factoren. Denk hierbij in eerste instantie natuurlijk aan de waarde van je boot. Een goedkope boot kan je laten verzekeren door middel van een WA-verzekering. Dat zou in principe ook kunnen gelden voor een zeer dure boot, alleen is dat doorgaans niet iets waar de eigenaar (geheel terecht) rekening mee zal willen houden. De WA-verzekering dekt namelijk enkel en alleen de schade in die met jouw boot wordt aangeraden aan de boot van een derde persoon.

Hoe kies je de voor jou beste bootverzekering?

Het spreekt voor zich dat iedereen wil kunnen rekenen op de meest interessante verzekering voor zijn of haar boot. Dat zal ongetwijfeld ook gelden voor jou. Het vinden van de voor jou meest geschikte op de markt hoeft in de praktijk helemaal niet veel voeten in de aarde te hebben. Het is wat dit betreft namelijk alleen belangrijk om rekening te houden met de waarde van je boot evenals het gebruik ervan en de persoonlijke voorkeur waarover je beschikt. Wanneer je rekening houdt met deze verschillende factoren zal het je ongetwijfeld al snel duidelijk worden welke van de verschillende bootverzekeringen op de markt nu precies het meest interessant is.

Welke factoren beïnvloeden de premie van deze verzekering?

Er zijn tal van verschillende zaken die een niet onaanzienlijke impact kunnen hebben op de premie die je voor de verzekering van je boot moet betalen. In eerste instantie gaat het hierbij om het type boot waarvan sprake is. Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar het soort boot, maar er wordt ook rekening gehouden met de dagwaarde evenals met het bouwjaar van de boot in kwestie.

Bovendien is het zo dat er door de verzekeraar ook altijd zal worden geconfronteerd of er sprake is van een binnen- of een buitenboordmotor. Daarbij wordt er ook gekeken naar de brandstofsoort evenals het vermogen waarvan sprake is. Hoe groter het vermogen, des te duurder de verzekering naar alle waarschijnlijkheid zal worden. Dat is eigenlijk ook niet meer dan logisch.

Ook het type bootverzekering speelt een niet onbelangrijke rol

Naast de bovenstaande factoren zal je in de praktijk eveneens tot de conclusie komen dat ook het type bootverzekering waarvoor je gaat kiezen een niet onbelangrijke invloed kan hebben op de te betalen verzekeringspremie. Kies je bijvoorbeeld voor de vrij beperkte dekkingen van de WA-verzekering? In dat geval zal je kunnen rekenen op een lekker voordelig prijskaartje. Heb je echter gekozen voor het omvangrijke pakket met dekkingen van de allrisk? In dat geval spreekt het voor zich dat de premie die je zal moeten betalen een flink stuk hoger zal zijn gelegen. Valt de premie op jaarbasis voor jou te hoog uit? Bekijk dan zeker altijd of de verzekeraar je mogelijks de mogelijkheid aan kan bieden om deze te splitsen en ze bijvoorbeeld maandelijks te betalen.