Ontslag op staande voet komt nog zelden voor

Hoewel het zelden voorkomt, kun je in Nederland ook op staande voet ontslagen worden. Dat is natuurlijk vervelend, maar waarschijnlijk doet een werkgever dit niet voor niets. Een werkgever heeft namelijk best wat concrete voorwaarden om aan te voldoen om in zijn of haar recht te staan. Als hij of zij dit inderdaad staat, betekent het dat je het zelf zodanig uit de hand hebt laten lopen, dat je ontslagen werd. Dan krijg je ook geen WW-uitkering na je ontslag. In de praktijk gebeurt het weinig en sta je als werknemer vaker in je recht om het ontslag op staande voet nietig te verklaren.

Redenen voor ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet kan om verschillende redenen worden gegeven. Je kunt je voorstellen dat diefstal, fraude en het schenden van geheimhoudingscontracten onder de redenen vallen. Dit geldt ook voor het niet (goed) uitvoeren van je werk of het weigeren van werk zonder reden. Daarnaast vallen mishandeling en seksuele intimidatie onder redenen voor ontslag op staande voet. Wat de reden ook is voor het ontslag, de werkgever moet hiervoor voldoende concrete bewijzen hebben om het ontslag op staande voet geldig te laten zijn.

Verslaving en ziekte

Een werkgever kan een werknemer ook ontslaan met de reden van verslaving. Je kan dus als drugs- of alcoholverslaafde om die reden ontslagen worden bij je werk. De werkgever staat dan in zijn of haar recht om jou te ontslaan. Wel is het zo dat je in dit geval nog aanspraak kunt maken op een WW-uitkering. Dat kan niet als je om een andere reden op staande voet ontslagen wordt. In geval van verslaving kan dit wel, omdat dit door het UWV als een ziekte wordt gezien. Een ziekte is iets waar je zelf niets aan kunt doen, diefstal bijvoorbeeld wel. Daarom wordt hierin een onderscheid gemaakt voor de WW.

Nietig verklaren van ontslag op staande voet

Als werknemer sta je vaker in je recht om ontslag op staande voet nietig te verklaren dan een werkgever in zijn of haar recht staat om je op staande voet te ontslaan. Dat heeft te maken met de voorwaarden waaraan een werkgever moet voldoen voor een geldig ontslag op staande voet. Als je werkgever aan één van die voorwaarden niet voldoet, kun je je ontslag nietig laten verklaren door het aan te vechten. Dan kun je alsnog aanspraak maken op een WW-uitkering en moet de werkgever je doorbetalen, ook al kom je niet meer naar werk.

Voorwaarden voor geldig ontslag op staande voet

Er is een drietal voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen voor ontslag op staande voet. Er moet een reden voor ontslag op staande voet zijn en dit moet bewezen kunnen worden. Beschuldigingen of verdenkingen zijn dus niet voldoende, de bewijslast is hoog. Ook moet de werkgever je op het moment van betrappen ontslaan. Dat kan ook na een periode van onderzoek zijn. Het moment dat je ontslagen wordt op staande voet, moet je duidelijk kenbaar gemaakt worden wat de reden voor ontslag is. 

Lees meer over ontslag op Omnius.nl.