Wat zijn de risico’s bij aandelen?

Voordat je met beleggen in aandelen begint, is het belangrijk dat je goed begrijpt waarin je precies belegt. Aan beleggen zitten altijd risico’s verbonden, waarbij het ene beleggingsproduct risicovoller is dan het andere. Risico en rendement gaan altijd hand in hand, waarbij geldt dat hogere rendementsverwachtingen gepaard gaan met hogere risico’s.  Hieronder bespreken we de verschillende soorten risico’s.

 

Koersrisico

Koersrisico is bij de handel in aandelen groot.

 

Als de aandelenkoers omhoog gaat, ontstaat koerswinst en dus rendement, maar bij koerscorrecties naar beneden kan dit koersrisico aanzienlijke verliezen opleveren.

 

Koersrisico wordt vooral bepaald door de resultaten van het bedrijf, de ontwikkelingen van de bedrijfssector waarin de onderneming opereert en door het algemene sentiment op de financiële markten. Speculatieve ‘kleine’ aandelen, van minder bekende en kleinere ondernemingen zijn vaak risicovoller dan aandelen van grote ondernemingen, waar tegenvallers makkelijker kunnen worden opgevangen. Meer info klik hier.

 

Debiteurenrisico

Wanneer je belegt in aandelen heb je nooit de garantie dat je je geld altijd terugkrijgt. Bedrijven kunnen het nu eenmaal slecht doen of zelfs failliet gaan. Je aandelen zijn dan weinig of niets meer waard. Je kunt bij de handel in aandelen je volledige inleg kwijtraken, maar nooit meer dan dat.

 

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is het risico dat aandelen moeilijk verhandeld kunnen worden op de beurs, wanneer er bijvoorbeeld weinig interesse, vraag en aanbod in een aandeel is.  Vooral in slechte tijden, wanneer een aandelenkoers zwaar onder druk staat, zal het moeilijk zijn om kopers voor dat aandeel te vinden.
Valutarisico

Je loopt valutarisico wanneer je handelt in buitenlandse aandelen die aandelen die niet in euro’s zijn geprijsd. Als de koers van de valuta (waarmee je het aandeel kocht) daalt, daalt de totale waarde van je aandelen, zelfs bij een gelijkblijvende aandelenkoers. Maar ook als je belegt in aandelen die in euro’s zijn genoteerd kun je valutarisico lopen: als het bedrijf activiteiten heeft in landen met een andere valuta dan de euro.

 

Renterisico

Bij renterisico is de stelregel: renteverhogingen hebben een negatieve en renteverlagingen een positieve invloed op de koersontwikkeling van aandelen.